Địa chỉ liên hệ
Chị Nguyễn Thị Thanh Hải
Điện Thoại : 097 505 1435
Email: haintt@vnisa.org.vn

Hiệp Hội An Toàn Thông Tin Việt Nam
Địa chỉ : 155 An Trạch - Đống Đa - Hà Nội
Điện Thoại : 04 62901028
Email: info@vnisa.org.vn