Các phát biểu và tham luận tại buổi sáng hội thảo ATTT 2016
    Ông Nguyễn Thành Hưng
T
hứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông:
Phát biểu chào mừng tại hội thảo
    Ông Võ Văn Mai
Phó Chủ tịch VNISA:
Phát biểu khai mạc hội thảo
    Ông Mai Trọng Thi
Chuyên gia ATTT của Google:
Không gian web đã đủ an toàn?
Download Silde
    Ông Vũ Quốc Khánh
Ủy viên Ban chấp hành VNISA:
Thực trạng về ATTT tại Việt Nam
Download Silde
 
  Mr. Francis Nguyen Tuan Anh
DX Senior Director,
Microsoft Vietnam
Tổng quan an ninh mạng của Microsoft
Download Silde
    Ông Lưu Danh Anh Vũ
IBM Security:
Chiến lược bảo mật và nền tảng phản ứng
sự cố nhanh nhạy của IBM
Download Silde
 
  Mr Philip Sow
CISSP, Splunk:
Thay đổi cách tiếp cận về bảo mật trong kỷ nguyên mới
Download Silde
    Ông Trần Đăng Khoa
Cục ATTT, Bộ TTTT
Phát triển xã hội thông tin an toàn tại Việt Nam
Download Silde
    Narumol Somboon
Consulting Engineer,
SEAN Arbor Networks
Sống sót trong biển cả các nguy cơ mới – Toàn cảnh các nguy cơ nâng cao và tấn công DDos
Download Silde
    Mr Demetris Booth
Head of Security Product Marketing & Evangelism APJC, Cisco Security
Khám phá SOC linh hoạt để cải thiện hoạt động an ninh

Download Silde

    Mr. Joe WC Chan
Vice President - SEA &
Oceania Office
Samsung Electronics
Bảo mật dữ liệu di động trong doanh nghiệp
Download Silde