Hướng tới Ngày An toàn thông tin Việt Nam năm 2017
Báo ictnews: Ngày ATTT Việt Nam 2017 bàn về an toàn thông minh trong thế giới kết nối mới

Tạp chí ATTT: Hướng tới Ngày An toàn thông tin Việt Nam năm 2017

Pcworld: Sắp diễn ra Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2017