NGÀY AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM 2018

"AN TOÀN THÔNG TIN TRÊN NỀN TẢNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ THIẾT BỊ THÔNG MINH"
Chủ Nhật, ngày 24/2/2019
 
Đào tạo ATTT

Khóa đào tạo Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2017

Cập nhật lúc: 09:56:11 AM, 14/06/2018

Trong 2 ngày 9 - 10/11/2017, khóa đào tạo an toàn thông tin nâng cao