NGÀY AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM 2016

KỶ NGUYÊN MỚI CỦA AN NINH MẠNG
Thứ Hai, ngày 26/6/2017
 
Hội thảo

Các phát biểu và tham luận tại buổi sáng

10:26 | 14/12/2016

Phát biểu khai mạc và tham luận tại phiên toàn thể buổi sáng

Các phát biểu và tham luận tại buổi chiều

15:58 | 13/12/2016

Các tham luận tại 3 phiên hội thảo chuyên đề buổi chiều

Thông tin hội thảo quốc tế

14:09 | 17/10/2016

Hội thảo quốc tế với chủ đề: ‘‘Kỷ nguyên mới của an ninh mạng’’ sẽ diễn ra ở Hà Nội ngày 2/12/2016 và TP HCM ngày 17/11/2016.

Chương trình hội thảo ở Hà Nội

22:01 | 16/10/2016

Hội thảo quốc tế Ngày An toàn thông tin Việt Nam đã diễn ra ở Hà Nội tại KS Grand Plaza từ 8h00-17h00 ngày 02/12/2016


 
Tìm kiếm
         
Liên kết website