NGÀY AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM 2016

KỶ NGUYÊN MỚI CỦA AN NINH MẠNG
Thứ Hai, ngày 26/6/2017
 
Hội thảo >> Chương trình hội thảo

Chương trình hội thảo ở Hà Nội

22:01 | 16/10/2016

Hội thảo quốc tế Ngày An toàn thông tin Việt Nam đã diễn ra ở Hà Nội tại KS Grand Plaza từ 8h00-17h00 ngày 02/12/2016


 
Tìm kiếm
         
Liên kết website