NGÀY AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM 2018

"AN TOÀN THÔNG TIN TRÊN NỀN TẢNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ THIẾT BỊ THÔNG MINH"
Thứ Sáu, ngày 19/10/2018
 
 

Các tin khác

 
Đơn vị bảo trợ
MIC
Đồng tổ chức
.
VNISA AIS

Cyber Comman 86 VNCERT


CÁC NHÀ TÀI TRỢ 2017

TÀI TRỢ CHÍNH: Cuộc thi SV với ATTT

TÀI TRỢ VÀNG

TÀI TRỢ BẠC


ĐỒNG TÀI TRỢ

BẢO TRỢ TRUYỀN THÔNG